دسته بندی
دسته بندی

پست های دسته بندی: دینی و اسلامی

رازهای مرگ،تصادف،حقیقت

مرگ، دشمن نیست ولی دشمن بنظر میرسد. 

زیرا ما خیلی زیاد به زندگی می چسبیم.

<...

ادامه مطلب...

شق القمر

#آیا_می_دانستید:هرگاه از شخصی عمل خارق العاده و غیر قابل تصوری سر بزند از آن به عنوان شق القمر یا...

ادامه مطلب...

اکثریت در خدمت اقلیت-عمق فساد

اکثریت در خدمت اقلیت!!! برای دریافت عمق فساد و ناکارآمدی در نظام اقتصادی کشور چندان نیازی به...

ادامه مطلب...

شب قدر

شبی بهتر از هزار شب به راستی چیست این قدر، پر برکت و زوا...

ادامه مطلب...

عدالت واقعی

نمیدانم چرا این روز ها عدالت کم...

ادامه مطلب...

روز رستاخیز

به جرات میتوان گفت که این روز ها کمتر کسی به فکر قیامت و آخرت می باشد حال اینکه عده ای اصلا به...

ادامه مطلب...

جادوی زمان و اعداد

پر برکت و زوال ناپذیر است کسی که حکومت جهان هستی به دست...

ادامه مطلب...