بعد از نصب ویندوز چی کار کنم: همیشه تعویض ویندوز فرسوده به نسخه جدیدتر دغدغه خیلیها بوده! ال...

ادامه مطلب...