هیچ رابطه ای قادر به از بین بردن تنهایی نیست.
هر یک از ما در هستی تنهاییم ولی می توانیم&nb...

ادامه مطلب...