•یک نفر به آیینه نگاه کرد•

تقریبا همه اسباب و اثاثیه ی خانه را جمع کرده‌...

ادامه مطلب...