سیستم ها ، تلفن ها و سایر دستگاه های شما معمولاً از سرور Domain Name System یا DNS استفاده می کنن...

ادامه مطلب...