بله غول فناوری چینی به نام هواوی به طور رسمی از سیستم عامل Harmony OS در سال 2019...

ادامه مطلب...