رمزگشای باج‌افزار Jigsaw توسط پژوهشگران شرکت امنیتی Emsisoft به روز شد. این باج‌افزار د...

ادامه مطلب...