انجام کوچیکترین تغییرات، سخت شده است. با تعمیر یک باگ، باگ های جدیدی به وجود می آید. اضافه کردن ق...

ادامه مطلب...